top of page
A drawing of a workflow process being designed

Wanneer marketingteams alleen maar kleiner worden, last hebben van onderbezetting en kennis die wegvloeit, terwijl tegelijkertijd de verwachtingen alleen maar toenemen?

De kern van de zaak

Slimmer

Wij krijgen energie van dingen anders doen dan voorheen en het slimmer aan te pakken en daardoor processen veel efficiënter laten verlopen. Met een veel kleinere kans op fouten en het liefst met een enorm besparingspotentieel.

Onafhankelijk

Een van de belangrijkste redenen in de keuze voor Paragon is onze onafhankelijke positie. Onze onafhankelijkheid is gegarandeerd omdat we geen belangenverstrengeling kennen. 

Ervaren en betrouwbaar

Als bewaarders en bewakers van uw processen, kennis en materialen, zijn wij gefocussed op begrijpen, leren, analyseren en tot slot optimaliseren en automatiseren. Telkens opnieuw. 

Roelof, one of the Paragon consultants

"Wij krijgen energie van dingen anders doen dan voorheen en vooral door het slimmer aan te pakken."

Independent and realiable
Laptop showing Achmea TCM marketing compliance

Marketing compliance garanderen

Compliance ofwel naleving is volgens de definitie: het voldoen aan relevante wet- en regelgeving en het werken volgens normen en regels die een organisatie zelf heeft vastgesteld.

Uw uitdaging

Richtlijnen en regelgeving zijn vaak aan verandering onderhevig. Hoe is het nog te begrijpen en te interpreteren? En hoe valt er mee te werken?

Onze oplossing

Nadat we processen helder hebben beschreven zorgen we er met MarketingOne voor de taken en activiteiten die verband houden met het voldoen aan wettelijke en compliance-eisen in te bouwen als standaard onderdeel van de activiteiten die we automatiseren. Zo kunt u zich richten op het op- en uitbouwen van uw merk.

Marketing compliance
Enhance team collaboration

Team prestaties Verbeteren

Samenwerking is altijd al belangrijk geweest. Maar met alle online en offline communicatiekanalen die we tegenwoordig gebruiken, is samenwerking tussen verschillende afdelingen, externe partners en leveranciers nog belangrijker geworden.


Efficiënte teams hebben tegenwoordig toegang tot oplossingen die afgestemd zijn op hun werk en behoeften. Oplossingen die helpen om dagelijkse taken uit te voeren zonder altijd te hoeven wachten op ondersteuning van andere collega's of externe partner.

Uw uitdaging

Repetitieve processen zijn vaak vervelend en daardoor vatbaar voor fouten. Inefficiënte processen vragen veel meer aandacht dan ze verdienen en kunnen bovendien een negatieve impact hebben op de prestaties en het welzijn van het team.

Onze oplossing

Activiteiten beheren en vastleggen met behulp van vooraf gedefinieerde workflows. Wijs taken toe aan leveranciers, teams en individuen en bewaak het verloop van de processen. Verbeter de samenwerking en verhoog de betrokkenheid met goed ontworpen workflows die zijn afgestemd op de dagelijkse praktijk. 

Björn, One of Paragons consultants

Marketingteams worden steeds kleiner lijkt het, terwijl de ambities en verwachtingen alleen maar toenemen. Wij helpen organisaties deze kloof kleiner te maken.

bottom of page